უნდა აფინანსებდეს თუ არა საქართველოს ბიუჯეტი პოლიტიკურ პარტიებს?

გამოკითხვა დასრულდა.


სტატისტიკა:

დადებითად
ხმების რაოდენობა: 14
35%  
უარყოფითად
ხმების რაოდენობა: 21
52.5%  
არ ვიცი
ხმების რაოდენობა: 1
2.5%  

სულ   40
დასაწყისი   2016-10-26 17:02:44
დასასრული   2016-11-26 17:02:44