რუსული ენის კურსების მსმენელთა შემაჯამებელი გამოცდა 01.03.-02.03.2012