მრგვალი მაგიდა: „რუსულ-ქართული ურთიერთობები მასმედიაში: რატომ მხოლოდ ნეგატიური?“