რუსულ-ქართული პოეტური ალმანახის-,,სამარადისო დიდება გმირებს”-პრეზენტაცია