თომას კვირის სამშაბათი-მიცვალებულთა მოხსენიება და მწვანე ნარგავების დარგვა