უნდა აფინანსებდეს თუ არა საქართველოს ბიუჯეტი პოლიტიკურ პარტიებს?

Голосование окончено.


Статистика:

დადებითად
Всего голосов: 14
35%  
უარყოფითად
Всего голосов: 21
52.5%  
არ ვიცი
Всего голосов: 1
2.5%  

Всего   40
Начало   2016-10-26 17:02:44
Окончание   2016-11-26 17:02:44