გადაცემა-"საქართველო უპირველეს ყოვლისა" (მარტყოფი)